Ý nghĩa của từ gà tây là gì:
gà tây nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ gà tây. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa gà tây mình

1

1   0

gà tây


M. gallopavo Gà tây hay còn gọi là gà lôi là tên gọi của một trong hai loài chim lớn thuộc chi Meleagris, có nguồn gốc từ những khu rừng hay cánh đồng của Bắc [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

0   0

gà tây


Thứ gà cao và lớn có lông hoặc đen hoặc lốm đốm. | : ''Con '''gà tây''' đực có bìu đỏ và có thể xoè đuôi rộng.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

0   0

gà tây


dt Thứ gà cao và lớn có lông hoặc đen hoặc lốm đốm: Con gà tây đực có bìu đỏ và có thể xoè đuôi rộng.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "gà tây". Nh [..]
Nguồn: vdict.com

4

0   0

gà tây


dt Thứ gà cao và lớn có lông hoặc đen hoặc lốm đốm: Con gà tây đực có bìu đỏ và có thể xoè đuôi rộng.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

0   0

gà tây


gà thân cao và to, lông thường màu xám, con trống có bìu da ở cổ, lông đuôi có thể xoè rộng.
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của gà tây
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< gà trống gài bẫy >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa