Ý nghĩa của từ fx là gì:
fx nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ fx. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa fx mình

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

fx


tức là effects. xuất phát từ việc fx và effects đều có cách phát âm giống nhau.
chỉ các hiệu ứng được thêm vào một tác phẩm, một công trình nào đó, có thể là âm nhạc, điện ảnh, hội họa...
hansnam - 00:00:00 UTC 24 tháng 7, 2013

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fx


là viết tắt của Foreign exchange có nghĩa là trao đổi ngoại tệ / ngoại hối, thường được viết là FOREX hay FX hay spot FX, thị trường ngoại hối là thị trường tài chính lớn nhất thế giới
gracehuong - 00:00:00 UTC 17 tháng 8, 2013
<< dwt fpt >>