Ý nghĩa của từ fustigation là gì:
fustigation nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ fustigation Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa fustigation mình

1

0   0

fustigation


Sự đánh bằng dùi cui. | Sự chỉ trích gay gắt.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của fustigation
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< fluoridation halogenation >>