Ý nghĩa của từ furfural là gì:
furfural nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ furfural Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa furfural mình

1

0   0

furfural


Furfurala.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của furfural
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< funnel furlong >>