Ý nghĩa của từ funnel là gì:
funnel nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ funnel. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa funnel mình

1

0   0

funnel


Cái phễu. | Ống khói (tàu thuỷ, xe lửa). | Phần dưới ống khói.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

funnel

Nguồn: jbi.nguyenvu.me

3

0   0

funnel


 – “Kênh” Khi bạn hướng dẫn người dùng web thông qua một kênh được xác định trước đó thường có nhiều lời kêu gọi hành động. Ví dụ truy cập trang web> mua sản phẩm> mua upsell> tham gia bản tin là một “Kênh“.
Nguồn: vi.vkool.com

Thêm ý nghĩa của funnel
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< funky furfural >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa