Ý nghĩa của từ foal là gì:
foal nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ foal. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa foal mình

1

0   0

foal


Ngựa con, lừa con. | Sinh, đẻ ra (ngựa con, lừa con). | Đẻ ngựa con, đẻ lừa con.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

foal


ngựa con
Nguồn: speakenglish.co.uk

Thêm ý nghĩa của foal
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< flower fold >>