Ý nghĩa của từ flotsam là gì:
flotsam nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ flotsam Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa flotsam mình

1

0   0

flotsam


Vật nổi lềnh bềnh (trên mặt biển). | Trứng con trai.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của flotsam
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< floor flow >>