Ý nghĩa của từ fighter là gì:
fighter nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ fighter. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa fighter mình

1

0   0

fighter


Chiến sĩ, chiến binh, người đấu tranh, người chiến đấu. | Võ sĩ quyền Anh nhà nghề. | Máy bay chiến đấu; máy bay khu trục.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

fighter


"Fighter" (tạm dịch: Chiến binh) là một bài hát của nữ nghệ sĩ thu âm người Mỹ Christina Aguilera. Bài hát được sáng tác bởi Aguilera và Scott Storch, tron [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

0   0

fighter


 – Cận chiến, xây dựng theo hướng giảm thời gian hồi chiêu và xuyên giáp [Top/Jungle]
Nguồn: mho.vn

4

0   0

fighter


Máy bay tiêm kích
Nguồn: vnmilitaryhistory.net


Thêm ý nghĩa của fighter
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< fife figurine >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa