Ý nghĩa của từ fife là gì:
fife nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ fife Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa fife mình

1

0   0

fife


Ống sáo, ống địch, ống tiêu. | Fifer. | Thổi sáo, thổi địch, thổi tiêu.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của fife
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< fiesta fighter >>