Ý nghĩa của từ fiesta là gì:
fiesta nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ fiesta. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa fiesta mình

1

0   0

fiesta


Ngày lễ, ngày hội. | Lễ, hội. | : ''Organiser une petite '''fiesta''''' — tổ chức một hội nhỏ
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

fiesta


Danh từ:
- Một lễ kỷ niệm công khai ở Tây Ban Nha hoặc Mỹ Latinh, đặc biệt là một ngày lễ tôn giáo, với các loại hình giải trí và hoạt động khác nhau
Một trang cộng đồng mạng trực tuyến nhằm giúp người tham gia có thể kết bạn và trò chuyện trên toàn thế giới.
la gi - Ngày 02 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của fiesta
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< fiendish fife >>