Ý nghĩa của từ fiendish là gì:
fiendish nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ fiendish Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa fiendish mình

1

0   0

fiendish


Như ma quỷ, như quỷ sứ. | Tàn ác, hung ác.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của fiendish
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< renversé fiesta >>