Ý nghĩa của từ fervent là gì:
fervent nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ fervent Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa fervent mình

1

0   0

fervent


Nóng, nóng bỏng. | Nồng nhiệt, nhiệt thành, tha thiết; sôi sục. | : '''''fervent''' love'' — tình yêu tha thiết | : '''''fervent''' hatred'' — căm thù sôi sục | Sùng [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của fervent
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< fern festival >>