Ý nghĩa của từ fcl là gì:
fcl nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ fcl Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa fcl mình

1

1   0

fcl


Là viết tắt của Full Container Loaded: gửi hàng nguyên container
- Chủ hàng hoặc người được chủ hàng uỷ thác điền vào booking note và đưa cho đại diện hãng tàu để xin ký cùng với bản danh mục XK (cargo list)
- Sau khi đăng ký booking note, hãng tàu sẽ cấp lệnh giao vỏ container để chủ hàng mượn
- Chủ hàng lấy container rỗng về địa điềm đóng hàng của mình
- Mời đại diện hải qian, kiểm nghiệm, kiểm dịch, giám đinh (nếu có) đến kiểm tra và giám sát việc đóng hàng vào container. Sau khi đóng xong, nhân viên hải quan sẽ niêm phong, kẹp chì container
- Chủ hàng vận chuyển và giao container cho tàu tại CY quy định, trước khi hết thời gian quy định (closing time) của từng chuyến tàu (thường là 8 tiếng trước khi tàu bắt đầu xếp hàng) và lấy biên lai nhanạ container để chở MR.
- Sau khi container đã xếp lên tàu thì mang MR để đổi lấy vận đơn
gracehuong - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của fcl
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< dhl ftw >>