Ý nghĩa của từ fallacy là gì:
fallacy nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ fallacy Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa fallacy mình

1

0   0

fallacy


Ảo tưởng; sự sai lầm; ý kiến sai lầm. | Nguỵ biện; thuyết nguỵ biện. | Tính chất dối trá, tính chất lừa dối, tính chất trá nguỵ.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của fallacy
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< faithful false >>