Ý nghĩa của từ fabliau là gì:
fabliau nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ fabliau Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa fabliau mình

1

0   0

fabliau


Truyện thơ tiếu lâm ở Pháp thế kỷ 12 - 13. | Truyện thơ tiếu lâm.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của fabliau
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< fa fabric >>