Ý nghĩa của từ executioner là gì:
executioner nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ executioner Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa executioner mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

executioner


Đao phủ, người hành hình.
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< exciter exedra >>