Ý nghĩa của từ executioner là gì:
executioner nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ executioner Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa executioner mình

1

0   0

executioner


Đao phủ, người hành hình.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của executioner
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< exciter exedra >>