Ý nghĩa của từ ex có là gì:
ex có nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ ex có. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ex có mình

1

1   0

ex có


loại từ: tiền tố. (prefix)
tiền tố là những từ đứng trước ghép vào một từ khác để bổ sung hoặc làm thay đổi ý nghĩa của từ đó
ý nghĩa: trước, cũ, đã qua, ra ngoài
cách dùng: ex là một tiền tố trong tiếng anh, thêm vào trước một từ khách để tạo ra ý nghĩa trước, đã qua, đã cũ. bản thân 'ex' không phải là một từ hoàn chỉnh mà nó chỉ là một từ mang chức năng ngữ pháp bổ sung ý nghĩa cho từ theo sau nó.
một vài ví dụ
boyfriend - thêm tiền tố ex- ex-boyfriend: bạn trai cũ
girlfriend - thêm tiền tố ex - ex-girlfriend : bạn gái cũ
wife - thêm tiền tố ex - ex-wife : vợ cũ, vợ trước
husband - thêm tiền tố ex -ex- husband: chồng cũ, chồng trước
pupil - thêm tiền tố ex -ex-pupil : cựu học sinh
chairman - thêm tiền tố ex -ex-chairman: cự chủ tịch
include - thêm tiền tố ex - exclude : loại ra, trừ ra
import - thêm tiền tố ex - export : xuất khẩu
exit : lối ra, cửa ra
extract : chiết xuất, tác ra, trích ra
leglove - Ngày 22 tháng 7 năm 2013

2

0   0

ex có


từ loại danh từ.

đây là từ mượn từ Tiếng Anh, dùng để chỉ về một người bạn gái, bạn trai, chồng/vợ, đã thuộc về quá khứ: ex-girl, ex-boy, ex-wife, ex-husband, ex-date (bạn gái cũ, bạn trai cũ, chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ). ví dụ: hôm qua tớ thấy ex của cậu đi với một gã cao to ở công viên Thủ Lệ đấy.
babbisun - Ngày 23 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của ex có
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< p r come up with >>