Ý nghĩa của từ essayeur là gì:
essayeur nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ essayeur Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa essayeur mình

1

0   0

essayeur


Người thử quần áo. | Nhân viên thử vàng bạc (ở sở đúc tiền).
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của essayeur
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< automotive autumn >>