Ý nghĩa của từ eruct là gì:
eruct nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ eruct Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa eruct mình

1

0   0

eruct


Ợ, ợ hơi. | Phun (núi lửa).
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của eruct
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< errantry erupt >>