Ý nghĩa của từ errand là gì:
errand nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ errand. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa errand mình

1

0   0

errand


Việc vắt (đưa thư, mua thuốc lá... ). | : ''to run [on] errands; to go on errands'' — chạy việc vặt | Mục đích cuộc đi; mục đích. | : ''his '''errand''' was to deliver [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

errand


Danh từ:
- Một hành trình ngắn hoặc để nhận một tin nhắn hoặc để lấy hoặc thu thập một cái gì đó ví dụ như nhận bưu phẩm.
- Một chuyến đi ngắn bạn thực hiện để làm một cái gì đó, chẳng hạn như mua hoặc giao đồ trong khu phố
la gi - Ngày 01 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của errand
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< errancy errantry >>