Ý nghĩa của từ errancy là gì:
errancy nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ errancy Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa errancy mình

1

0   0

errancy


Sự sai lầm, sự sai sót.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của errancy
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< erotism errand >>