Ý nghĩa của từ erotism là gì:
erotism nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ erotism Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa erotism mình

1

0   0

erotism


Tình dục; sự khiêu dâm. | Tính đa dâm, tính dâm dục.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của erotism
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< erotic errancy >>