Ý nghĩa của từ equisetum là gì:
equisetum nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ equisetum. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa equisetum mình

1

0   0

equisetum


Giống cây mộc tặc.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

equisetum


Equisetum (dương xỉ đuôi ngựa) là chi còn sống duy nhất trong họ Equisetaceae, họ thực vật có mạch sản xuất bào tử thay vì hạt.Equisetum là một "hóa thạch số [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của equisetum
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< epididymis euphoria >>