Ý nghĩa của từ equestrienne là gì:
equestrienne nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ equestrienne Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa equestrienne mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

equestrienne


Người đàn bà cưỡi ngựa. | Người đàn bà làm xiếc trên ngựa.
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< equestrian equipment >>