Ý nghĩa của từ epididymis là gì:
epididymis nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ epididymis. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa epididymis mình

1

0   0

epididymis


Mào tinh hoàn.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

epididymis


Mào tinh, phó dịch hoàn [Danh pháp giải phẫu]
Nguồn: tudienykhoa.net

Thêm ý nghĩa của epididymis
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< entryway equisetum >>