Ý nghĩa của từ enterocolitis là gì:
enterocolitis nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ enterocolitis Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa enterocolitis mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

enterocolitis


Viêm ruột non kết.
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< enteritis enterprise >>