Ý nghĩa của từ ensiform là gì:
ensiform nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ensiform Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ensiform mình

1

0   0

ensiform


Hình gươm, hình kiếm.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của ensiform
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< energy entasis >>