Ý nghĩa của từ encephalopathy là gì:
encephalopathy nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ encephalopathy. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa encephalopathy mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

encephalopathy


Bệnh não.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

encephalopathy


Bệnh não
Nguồn: vsem.org.vn
<< encephalomyelitis encumbrance >>