Ý nghĩa của từ encephalomyelitis là gì:
encephalomyelitis nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ encephalomyelitis Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa encephalomyelitis mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

encephalomyelitis


Bệnh viêm não và dây cột sống.
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< encephalography encephalopathy >>