Ý nghĩa của từ encephalogram là gì:
encephalogram nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ encephalogram Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa encephalogram mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

encephalogram


Điện não đồ.
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< encephalitis encephalography >>