Ý nghĩa của từ encephalitis là gì:
encephalitis nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ encephalitis. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa encephalitis mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

encephalitis


Viêm não.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

encephalitis


Viêm não
Nguồn: vsem.org.vn

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

encephalitis


Viêm não
Nguồn: vi.house.wikia.com

<< encampment encephalogram >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa