Ý nghĩa của từ encampment là gì:
encampment nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ encampment Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa encampment mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

encampment


Sự cắm trại. | Trại giam.
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< encaenia encephalitis >>