Ý nghĩa của từ embarcadero là gì:
embarcadero nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ embarcadero Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa embarcadero mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

embarcadero


Bến tàu thủy.
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< elimination enamelware >>