Ý nghĩa của từ elimination là gì:
elimination nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ elimination. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa elimination mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

elimination


Sự loại ra, sự loại trừ. | Sự bài tiết. | Sự lờ đi. | Sự khử. | Sự rút ra (yếu tố... ). | Cuộc đấu loại.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

elimination


Thải trừ
Nguồn: vsem.org.vn

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

elimination


sự đào thải, sự khử bỏ, sự loại trừ
Nguồn: dialy.hnue.edu.vn

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

elimination


© Copyright by Y học NET.2008 | Email: webmaster@yhoc-net.com |  Vui lòng ghi rõ nguồn www.yhoc-net.com khi phát hành lại thông tin từ website này.  
Nguồn: tudienykhoa.net

<< ejaculatory embarcadero >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa