Ý nghĩa của từ ejaculatory là gì:
ejaculatory nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ejaculatory Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ejaculatory mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ejaculatory


Phóng, để phóng.
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< eductor elimination >>