Ý nghĩa của từ ej là gì:
ej nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ej Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ej mình

1

1   0

ej


viết ắt của ''Environmental justice''. Đây là sự phân phối công bằng cho các nhóm như dân tộc thiểu số, các cư dân của khu vực kinh tế khó khăn, hoặc cư dân của các quốc gia đang phát triển.
thanhthanh - Ngày 28 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của ej
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ios ew >>