Ý nghĩa của từ egy là gì:
egy nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ egy Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa egy mình

1

0   0

egy


Một.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của egy
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< vĩ nhân és >>