Ý nghĩa của từ egal là gì:
egal nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ egal Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa egal mình

1

0   0

egal


- Egal là một từ cổ có nghĩa là bằng nhau. Egal cũng là một trạng từ tiếng Đức có nghĩa là "tất cả đều giống nhau". Nó được người Đức sử dụng để thể hiện "ai quan tâm" hay "bất cứ điều gì".
- Cách nói của người Đức: Không quan trọng
la gi - Ngày 27 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của egal
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< lkm cerato >>