Ý nghĩa của từ educe là gì:
educe nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ educe Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa educe mình

1

0   0

educe


Rút ra ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)). | Chiết ra.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của educe
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< mincer ego >>