Ý nghĩa của từ economical là gì:
economical nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ economical Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa economical mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

economical


Tiết kiệm. | Kinh tế.
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< eclampsia ectoparasite >>