Ý nghĩa của từ eclampsia là gì:
eclampsia nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ eclampsia. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa eclampsia mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

eclampsia


Chứng kinh giật.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

eclampsia


Sản giật
Nguồn: vsem.org.vn
<< echolocation economical >>