Ý nghĩa của từ earthly là gì:
earthly nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ earthly Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa earthly mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

earthly


Quả Đất, Trái Đất. | Trần tục. | Có thể, có thể tưởng tượng được. | : ''no '''earthly''' reason'' — chả có chút lý do nào | : ''no '''earthly''' use'' — không có chút tác dụng nào [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< earth ease >>