Ý nghĩa của từ earnest là gì:
earnest nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ earnest Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa earnest mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

earnest


Đứng đắn, nghiêm chỉnh. | Sốt sắng, tha thiết. | Thái độ đứng đắn, thái độ nghiêm chỉnh. | : ''in '''earnest''''' — đứng đắn, nghiêm chỉnh | : ''are you in '''earnest'''?'' — anh không đùa đấy ch [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< early earth >>