Ý nghĩa của từ dynamo là gì:
dynamo nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ dynamo. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa dynamo mình

1

1   0

dynamo


Đinamô, máy phát điện. | Đinamô, máy phát điện.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

dynamo


máy phát điện một chiều, biến cơ năng thành điện năng dưới dạng dòng điện.
Nguồn: tratu.soha.vn

3

0   0

dynamo


Danh từ: máy nổ
- Một thiết bị thay đổi năng lượng chuyển động thành năng lượng điện
- Một lực lượng mạnh mẽ
- Loại thiết bị rất quan trọng cho doanh nghiệp khi khu vực bị ngắt điện vì một lý do nào đó. Nó có thể cung cấp điện năng tạm thời tránh việc trì hoãn quá trình kinh doanh.
la gi - Ngày 01 tháng 10 năm 2019


Thêm ý nghĩa của dynamo
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< dynamite dynamomètre >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa