Ý nghĩa của từ dwarves là gì:
dwarves nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ dwarves Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa dwarves mình

1

0   0

dwarves


Danh từ số nhiều của từ Dwarf
- Trong truyện dành cho trẻ em, một sinh vật như một người đàn ông nhỏ bé với sức mạnh ma thuật
- Một người nhỏ hơn nhiều so với kích thước thông thường
Tính từ:
- Rất nhỏ
Động từ:
- Nếu một thứ lùn khác, nó làm cho nó có vẻ nhỏ bằng cách so sánh
la gi - Ngày 02 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của dwarves
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hang on obtained >>