Ý nghĩa của từ dvd rw là gì:
dvd rw nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ dvd rw. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa dvd rw mình

1

1   0

dvd rw


DVD RW: hiểu theo nghĩa của ngành công nghệ thông tin đây là đầu và đĩa DVD ghi đi ghi lại nhiều lần (re-recordable) . Tốc độ tối đa hiện thời của DVD-RW là 2x. Dung lượng tối đa của DVD-R là 4.7GB (đĩa 1 mặt) hoặc 9.4GB (đĩa 2 mặt).
kieuoanh292 - Ngày 05 tháng 8 năm 2013

2

0   0

dvd rw


DVD: là viết tắt của Digital video Disc có nghĩa là CD dung lượng cao, chưa được nhiều thông tin hơn bình thường
RW là Read or Write
DVD RW có nghĩa là Đọc và ghi DVD
gracehuong - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

3

0   0

dvd rw


là một loại‘bạn có thể sử dụng nhiều lần để ghi dữ liệu ( là viết tắt của digital versatile disc rewritable’) ví dụ DVD-RW is less compatible with older DVD players. có nghĩa DVD-RW là ít tương thích với các đầu DVD cũ hơn.
Minhthuy123 - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

4

0   0

dvd rw


Dvd rw là viết tắt của từ tiếng Anh Digital video disk rewritable.tạm dịch đĩa kỹ thuật số ghi lại, chỉ loại đĩa kỹ thuật soosghi hình có thể xóa thông tin trên đĩa đi để thành đĩa trắng, sử dụng được nhiều lần, khác với loại dvd thông thường chỉ dùng để ghi được 1 lần
Thuy Anh Ott - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của dvd rw
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< cw cx >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa