Ý nghĩa của từ drilling là gì:
drilling nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ drilling. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa drilling mình

1

0   0

drilling


| Việc gieo mạ theo hàng. | Việc khoan lỗ.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

drilling


sự khoan lỗ
Nguồn: 41ccm5.youneed.us

Thêm ý nghĩa của drilling
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< reaping reading >>