Ý nghĩa của từ dragage là gì:
dragage nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ dragage Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa dragage mình

1

0   0

dragage


Sự nạo vét (lòng sông). | Sự vớt mìn (dưới nước). | Sự đi mò gái.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của dragage
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< drag dragée >>