Ý nghĩa của từ drachme là gì:
drachme nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ drachme Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa drachme mình

1

0   0

drachme


Đồng đracmơ (tiền Hy Lạp nay và xưa). | Khoa đo lường đracmơ (bằng 3, 24 gam).
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của drachme
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< doyenné drag >>