Ý nghĩa của từ dong quang da nang là gì:
dong quang da nang nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ dong quang da nang Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa dong quang da nang mình

1

2   0

dong quang da nang


Đông Quảng: Là tên một thành phố ở Trung Quốc với nhiều di tích như: Pháo đài Hổ Môn, Tiêu Yên Trì, Bảo tàng chiến tranh nha phiến.
Đà Nẵng là tên một thành phố nổi tiếng với phố cổ Hội An của Việt Nam.
Đông Quảng Đà Nẵng có thể là tên của một tour du lịch
kieuoanh292 - Ngày 01 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của dong quang da nang
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< kbs rubella igm >>